Afval

Afval wordt grondstof
Als maatschappelijke onderneming willen we vanzelfsprekend zorgvuldig omgaan met grondstoffen en zeker ook met goederen die ooit met creativiteit en de inzet van energie en arbeid zijn vervaardigd. Stap voor stap wil Nederland naar een circulaire economie, waarbij afval vooral wordt gezien als een kostbare grondstof. Wij doen daar als Travers natuurlijk ook in mee. Dat vraagt in eerste instantie om het bewustzijn over de vraag: wat komt er tot je? En wat laat je achter?

Onderweg naar een duurzaam Travers letten we beter op goederen die bij ons binnenkomen en de manier waarop ze ons bedrijf weer verlaten, met de bedoeling om afval te voorkomen, in elk geval te beperken en te scheiden en – waar mogelijk te (laten) recyclen. Afval is misschien wel het meest tastbare onderdeel van duurzaamheidsbeleid. Het komt binnen als verpakkingsmateriaal van voeding, ontstaat als printpapier, als etensrestjes of een gebruikte luier, een lege batterij, defecte monitor, plastic beker of een blikje frisdrank. Wat je ook gebruikt: het afval komt er ‘gratis’ bij.

Vorig jaar hielden we de ‘afval-challenge’ op drie locaties van Doomijn. De uitdaging bestond uit het in beeld brengen en verminderen van de afvalstromen. Luiers werden gewogen, een karweitje dat soms samen met de kinderen werd gedaan: een mooi staaltje milieueducatie. De printer stond dagenlang werkloos. Plastic werd apart gehouden, het gebruik van zakjes, flesjes en dopjes kritisch tegen het licht gehouden. De actie leverde inzichten op over afvalreductie.

De directie werkt aan nieuw inkoopbeleid dat bijdraagt aan het ontstaan van minder afval en waarin kritisch gekeken wordt naar de te verwachten levensduur van goederen en de mogelijkheden van hergebruik. De inzichten uit de ‘afval-challenge’ hebben geleid tot het contracteren van een nieuwe afvalinzamelaar (in eerste instantie alleen in Zwolle), die ons gescheiden aangeleverde afval ophaalt en aanbiedt bij recyclingbedrijven. Op al onze locaties maken we het gemakkelijker en ook logischer om afval te voorkomen en te scheiden. We noemen het (nog) afval, maar als er steeds meer nieuwe materialen, goederen en voorwerpen mee worden gemaakt, kunnen we het een grondstof gaan noemen.