Energie

Maximaal klimaatneutraal
Onderdeel van de klimaatakkoorden is dat we overstappen naar andere energiebronnen en de daarbij behorende systemen. In de eerste plaats kijken we dan naar de gebouwen waar wij eigenaar van zijn. Vervolgens overleggen we met verhuurders welke stappen we kunnen zetten. Daarbij zoeken we per locatie actief naar passende maatregelen. Doel daarbij is: zo duurzaam als mogelijk, maar wel realistisch en verantwoord. Als het gaat om klimaatverandering kijken we daarom kritisch naar ons energieverbruik, onze CO2-emissies en de mogelijkheden die duurzame energiebronnen ons bieden. 

Per locatie nemen we aan de hand van een energiescan maatregelen. Uitgangspunt daarbij is dat de panden waarvan wij eigenaar zijn zoveel als mogelijk klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat er zoveel (alternatieve) energie wordt gegenereerd als voor het pand benodigd is: niet meer en niet minder. 

Sinds de extreme hitte van vorig jaar is er een nieuwe dimensie toegevoegd: we weten dat we op veel kinderopvanglocaties kwetsbaar zijn voor zulke temperaturen. Daarom nemen we maatregelen zoals extra ventilatie en isolatie, maar soms ook airconditioning. Veiligheid, gezondheid en duurzaamheid gaan vaak goed samen; maar soms staan zij op gespannen voet. Dan gaat veiligheid vanzelfsprekend boven alles. 

Op sommige locaties zijn we al behoorlijk ver. Zo is Hedon voorzien van zonnepanelen. En ook voor DOCK24 zijn er vergevorderde plannen om zonnepanelen te plaatsen. Bij de verbouwing van wijkboerderij en kinderopvanglocatie Schellerhoeve nemen we energiemaatregelen. Nadat we inzicht hebben in de te nemen maatregelen per locatie, integreren we investeringen in duurzaamheid zoveel mogelijk in de onderhoudsprogramma’s van onze gebouwen. Daarbij geldt: ‘van het gas af’ is geen doel op zichzelf. Niet overal kun je een (dure) warmtepomp plaatsen; niet overal is het dak sterk of groot genoeg om zonnepanelen te plaatsen. Per locatie beoordelen we welke maatregelen ons het verst brengen. Maar altijd is het uitgangspunt: maximaal klimaatneutraal!