Travers wordt gevormd door de mensen die er werken. Ieder met zijn eigen passie en ambities, kwaliteiten en drijfveren die elkaar aanvullen en versterken, juist omdat ze zo uiteenlopend zijn. De gezichten en verhalen van de medewerkers: dat is Travers.

Ricardo McDougal

Onze groep bestaat uit ruim dertig jongeren tussen pakweg 15 en 25 jaar, die zich aan elkaar verbinden met hun teksten en hun muziek. Creatief en veilig. Elke maandag- en woensdagavond van zes tot half tien bieden we hen een warme en veilige plek.

Rap...
Lees mijn verhaal