Sommige mantelzorgers hebben dag en nacht, zeven dagen in de week, de zorg voor hun demente partner of chronisch zieke familielid. Voor hen kan zorg allesoverheersend worden en leiden tot sociaal isolement. Gelukkig zijn er vrijwilligers die het fijn vinden een helpende hand te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door maatje te worden van een chronisch zieke, door af en toe samen wat leuks te doen, of door te helpen met waken bij een terminaal zieke. Bij de vrijwilligerscentrale ‘ZwolleDoet!’ help ik de goede combinaties te maken tussen vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben. Daarnaast train en begeleid ik vrijwilligers.

Niemand heeft zomaar een klik met iedereen. Daarom ga ik bij de hulpvrager op huisbezoek om hem te leren kennen en erachter te komen wat de échte hulpvraag is. Mensen moeten soms een drempel over om hulp te vragen. Daarna zoek ik een passende vrijwilliger. Wie zich aanmeldt als vrijwilliger, heeft daar meestal heel goede redenen voor. Iemand is op zoek naar zingeving, of bijvoorbeeld naar nieuwe structuren na een ingrijpende levensgebeurtenis. Ik verdiep me in de achtergrond van die vrijwilliger, zodat ik een goede match kan maken waarin ook de vrijwilliger vindt wat hij zoekt.

Gelukkig zijn er vrijwilligers die het fijn vinden een helpende hand te bieden.

Als dat eenmaal is gelukt, dan houd ik contact. Want wat brengt het vrijwilligerswerk? Blijft de behoefte aan hulp hetzelfde, of verandert die? Hoe ontwikkelt de match zich? Krijgt iemand na een tijdje behoefte aan nieuw vrijwilligerswerk? Weet je: het geven en ontvangen van hulp liggen soms heel dicht bij elkaar.