Klokkenluidersregeling

Deze code regelt dat Stichting Travers aanspreekbaar is om te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot Travers staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode

De gedrags- en integriteitscode beschrijft algemene richtlijnen voor hoe er binnen Travers door medewerkers met elkaar wordt omgegaan.

Integriteitscode