Pedagogisch mdw/ onderwijsassistent Sterrenschool

Doomijn en IKC Sterrenschool zoeken een
combifunctionaris (pedagogisch medewerker en onderwijsassistent) (m/v)
voor bso Sterrenschool en IKC Sterrenschool in Apeldoorn
voor 6 uur per week

IKC Sterrenschool Apeldoorn bestaande uit OBS Sterrenschool Apeldoorn en Doomijn Kinderopvang zoeken een gedreven en enthousiaste combifunctionaris: dit is een gecombineerde functie van Onderwijsassistent op Sterrenschool Apeldoorn en een functie als Pedagogisch medewerker (PM-er) voor Doomijn Kinderopvang Het betreft een werkweek van respectievelijk 19 uur per week als onderwijsassistent, 3 dagen van gemiddeld 6 á 6.30 u. en tenminste 6 u per week als Pedagogisch medewerker in de Buitenschoolse Opvang. De aanstelling is tot einde schooljaar (31 juli 2020). Bij gebleken geschiktheid wordt deze aanstelling met een jaar verlengd en bestaat de mogelijkheid dat het tijdelijke dienstverband wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Het uitgangspunt is dat deze combinatie van functies door één en dezelfde persoon worden ingevuld. Dit om de doorgaande lijn tussen onderwijs en kinderopvang te kunnen realiseren. Voor deze combinatie van functies is er sprake van twee werkgevers te weten de Leerplein055 en Doomijn Kinderopvang Sterrenschool Apeldoorn is één van de 23 basisscholen van de stichting voor openbaar primair onderwijs, Leerplein055. Dit betekent voor de kandidaat dat hij/zij valt onder zowel de CAO voor primair onderwijs als onder de CAO Kinderopvang.

Jouw rol

Jouw rol als Onderwijsassistent bij Sterrenschool Apeldoorn
Onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten werk je met wisselende groepen kleuters van de basisschool. Je werkt nauw samen met de leerkrachten en in overleg kom je tot een optimale verdeling van de taken. Als rechterhand van de leerkrachten help je het onderwijs te verzorgen en lever je een bijdrage aan goed klassenmanagement. Samen zorg je ervoor dat de kinderen van de groep optimaal kunnen spelen en werken. Sterrenschool Apeldoorn is een school die volop in ontwikkeling is. Daar waar scholing noodzakelijk is, verwachten we van je dat je bereid bent deze benodigde scholing te volgen. Tevens wordt jouw aanwezigheid verwacht tijdens een aantal overlegsituaties en andere scholing- en teammomenten. Sterrenschool Apeldoorn is een openbare school en één van de scholen van de Stichting voor openbaar primair onderwijs in Apeldoorn; Leerplein055. Wij verwachten dat je de beginselen van openbaar onderwijs onderschrijft; zie ook:

 • https://www.leerplein055.nl/schoolgids/openbaar-onderwijs/openbaar-onderwijs/
 • https://voo.nl/

 • Jouw rol als opvoedkundig professional bij Doomijn Kinderopvang
  Samen met je collega’s en in samenspraak met de ouders ben je verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar tijdens de BSO (Buitenschoolse opvang). Je geeft ieder kind een fijne plek door een warme, veilige en stimulerende omgeving te creëren. Maar dat niet alleen: je wilt de leefwereld van elk kind laten groeien. Je bent creatief en stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen. Daarnaast vindt Doomijn het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt die het verdient. Met het pedagogisch beleidsplan van Doomijn als richtlijn bied je tal van individuele en groepsactiviteiten aan, waardoor kinderen het leuk hebben en zich spelenderwijs ontwikkelen

  Heb jij het in je?

  We zoeken een enthousiaste, warme opvoedkundig professional; je bent sterk en spontaan, kan goed samenwerken en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Je beschikt over natuurlijk overwicht. Het bieden van rust en structuur in/aan een groep is voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast denk je mee over de ontwikkelingen die in relatie staan tot het verder vorm geven van het Integraal Kindcentrum en verricht je enkele administratieve werkzaamheden. Je bent flexibel inzetbaar en kunt werken met digitale programma’s.

  Belangrijke aanvullende informatie

 • We vinden het belangrijk dat niet alleen de kinderen op onze locaties groeien, maar dat ook jij je zo goed mogelijk kunt ontplooien. Daarom bieden wij scholings- en cursusmogelijkheden en word je tijdens je werk ondersteund.
 • Bij Doomijn volgt elke opvoedkundig professional het inwerkprogramma; waaronder de introductiebijeenkomst, de basiscursus pedagogiek en de opleiding kinder-EHBO. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je BHV-diploma te behalen of je te laten opleiden tot stagebegeleider.
 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op verlenging en een vast dienstverband.
 • Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven. Bij gebleken geschiktheid geniet een interne kandidaat voorrang op een externe kandidaat.
 • Wat bieden we jou

  Functiegegevens Onderwijsassistent:

 • Werkdagen: 3 dagen van ongeveer 6 uur. (wtf 0,51; ook tijdens de schoolvakanties word je ingezet in het onderwijsproces.
 • Opleiding: Onderwijsassistent MBO 4 niveau.
 • Arbeidsvoorwaarden volgens CAO PO: Salarisschaal 4. Bij een fulltime dienstverband is dit een bruto maandsalaris van € 1.715,00 tot € 2.434,00. Daarnaast kan de onderwijsassistent ook rekenen op een aantal extra uitkeringen; dit zijn de eindejaarsuitkering , vakantie toeslag en de dag van de leraar uitkering.

 • Functiegegevens Pedagogisch medewerker:

 • Werkdagen; in overleg. Ook tijdens de schoolvakanties word je ingezet in de BSO.
 • Opleiding: in verband met de combinatie in de functie van Onderwijsassistent vragen we opleidingsniveau 4: (S)PW.
 • Salaris volgende CAO Kinderopvang, schaal 6; € 2.109,- tot € 2.877,- obv fulltime dienstverband
 • Solliciteren

  Informatie
  Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Hans van der Most, directeur Sterrenschool Apeldoorn. Hij is bereikbaar op 055-5218828 of via hvandermost@sterrenschoolapeldoorn.nl. Op www.sterrenschoolapeldoorn.nl is meer informatie te vinden over Sterrenschool Apeldoorn Op www.doomijn.nl is meer informatie te vinden over Kinderopvang Doomijn.

  Reactie
  Word je enthousiast van deze vacature en denk je dat deze bij je past? Dan kijken we uit naar jouw reactie. Verstuur deze uiterlijk maandag 30 maart per e-mail naar hvandermost@sterrenschoolapeldoorn.nl De brievenselectie vindt woensdag 1 april plaats. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op vrijdag 3 april, deze gesprekken kunnen virtueel plaats vinden. Meedraaien op locatie kan onderdeel van de procedure zijn.

  Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Vacature is gesloten