Duurzame inzetbaarheid

Een gezond werkklimaat voor iedereen
Travers helpt mensen op eigen kracht verder te gaan. Hoe vanzelfsprekend is het dan dat wij ervoor zorgen dat we als Travers-organisatie zélf vitaal zijn – én blijven? De directie heeft daarom het programma Duurzame Inzetbaarheid gestart. Duurzaam inzetbaar betekent: ‘een werkend leven lang mentaal en fysiek gezond, productief en gemotiveerd aan de slag kunnen zijn’. Hoe blijf je mentaal, sociaal en lichamelijk vitaal? Travers investeert in programma’s die medewerkers helpen om energiek te zijn en te blijven. Denk daarbij aan programma’s als het omgaan met stressfactoren, voedingsadviezen, aandacht voor beweging, een cursus meditatie, ondersteuning door een diëtist en/of een abonnement op een sportschool.

We streven in alle opzichten naar een gezond werkklimaat voor alle medewerkers, ook sociaal gezien. Daarvoor gelden onze kernwaarden, maar ook ongeschreven normen en waarden – onze cultuur: ‘Zo doen wij dat hier’. Ook die zijn mede bepalend voor duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dat er ook aandacht is voor een goede onderlinge (werk)sfeer en omgangsvormen. Respect voor elkaar, ongeacht cultuur, geloof, levensfase of achtergrond. Deze onderlinge zorg vormt een belangrijk onderdeel van onze bedrijfscultuur.