Statuten

Stichting Travers heeft als doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken door burgers, alsmede het (doen) bevorderen van de professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de meest ruime zin van het woord.

De doelstelling van de organisatie is vastgelegd in de statuten:

Statuten Stichting Travers