Raad van bestuur

De raad van bestuur richt zich primair op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van Stichting Travers en haar dochterstichtingen.

 

Raad van bestuur

E.I.M. Rooijers (Ellen)

Directeur-bestuurder
Contact via Hendrien Fiks

J.M.J. Timmerman (Ton)

Directeur-bestuurder
Contact via Hendrien Fiks

Reglement raad van bestuur

Travers heeft de uitgangspunten voor goed bestuur uitgewerkt in een reglement raad van bestuur. Het reglement is een nadere uitwerking van de statuten en dient dan ook in samenhang met de statuten te worden gelezen.

Reglement Raad van Bestuur