Raad van Toezicht

Stichting Travers wordt bestuurd volgens het zogenoemde Raad van Toezichtmodel zoals beschreven in de Governancecode voor Kinderopvang, de Governancecode Sociaal Werk en de Governancecode Cultuur. Het toezicht is ingericht op basis van deze codes. Het toezicht op het bestuur van Travers wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 

Mevrouw M. Drijver (Margriet)

Voorzitter, tevens lid Remuneratiecommissie
+ Toon meer informatie

Hoofdfuncties:

 • Eigenaar Drijver Advies en Toezicht

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Vestia, Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Stichting KiK, Gouda
 • Lid Commissie Mijnbouwschade, Den Haag
 • Bestuurlijk Boegbeeld De Renovatieversneller

De heer E. ter Burg (Edwin)

Lid, op voordracht van de Ondernemingsraad. Tevens voorzitter Remuneratiecommissie en lid Commissie Audit & Risk
+ Toon meer informatie

Hoofdfuncties:

 • Ondernemer (diverse participaties in, of betrokkenheid bij, internationaal actieve of gevestigde organisaties in het private domein)
 • Sparringpartner/coach (export/internationale groei)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter SEZ (Stichting Evenementen Zwolle)
 • Ambassadeur 'Hospice Zwolle'

De heer W. Versteeg (Wouter)

Lid, tevens voorzitter Commissie Audit en Risk
+ Toon meer informatie

Hoofdfunctie:

 • Directeur bedrijfsvoering ZorgAccent

Nevenfunctie:

 • Lid van de Raad van Commissarissen bij Almelose Woningstichting (AWS) Beter Wonen
 • Voorzitter bestuur steunstichting voor PC onderwijs in de gemeente Hellendoorn

Mevrouw M.H. Koster - Wentink (Mirjam)

Lid, tevens voorzitter Commissie Klant en Kwaliteit
+ Toon meer informatie

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter college van bestuur Graafschap College

Nevenfunctie:

 • Vicevoorzitter Achterhoek Board
 • Lid ledenraad SURF
 • Bestuurslid saMBO-ICT
 • Lid Algemeen Bestuur NVAO

Contact

Contact via Bestuursondersteuner; Hendrien Fiks
(088) 2730372 of h.fiks@travers.nl

Rooster van aftreden

Op grond van het reglement Raad van Toezicht is er een rooster van aftreden opgesteld, waarbij een lid van de Raad van Toezicht zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het rooster is zodanig opgesteld dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Een aftredend lid kan nog eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

 • Mevrouw M. Drijver (1954), voorzitter
  Datum aftreden: 1 december 2023
  Hernoembaar: Nee
 • De heer E. ter Burg (1973)
  Datum aftreden: 1 september 2023
  Hernoembaar: Nee
 • De heer W. Versteeg (1974)
  Datum aftreden: 1 september 2024
  Hernoembaar: Nee
 • Mevrouw M.H. Koster – Wentink (1974)
  Datum aftreden: 17 mei 2025
  Hernoembaar: Nee

Reglement

Travers heeft de uitgangspunten voor goed toezicht uitgewerkt in een reglement Raad van Toezicht.

Reglement Raad van Toezicht

Governancecodes

Het bestuur en toezicht binnen Stichting Travers is ingericht op basis van de Governancecode voor Kinderopvang, de Governancecode voor Sociaal Werk en de Governancecode Cultuur.

Governancecode voor Kinderopvang
Governancecode voor Sociaal Werk
Governancecode voor Cultuur