Raad van Toezicht

Stichting Travers wordt bestuurd volgens het zogenoemde Raad van Toezichtmodel zoals beschreven in de Governancecode voor Kinderopvang, de Governancecode Sociaal Werk en de Governancecode Cultuur. Het toezicht is ingericht op basis van deze codes. Het toezicht op het bestuur van Travers wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 

Mevrouw M.H. Koster - Wentink (Mirjam)

Voorzitter, tevens lid Remuneratiecommissie
+ Toon meer informatie

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter college van bestuur Graafschap College

Nevenfunctie:

 • Vicevoorzitter Achterhoek Board
 • Lid bestuur MBO Raad
 • Lid Algemeen Bestuur NVAO
 • Lid stuurgroep Npuls
 • Lid stuurgroep LLO-Katalysator

De heer W. Versteeg (Wouter)

Lid, tevens voorzitter Remuneratiecommissie
+ Toon meer informatie

Hoofdfunctie:

 • Directeur-bestuurder WBO Wonen

Nevenfunctie:

 • Voorzitter bestuur steunstichting voor PC onderwijs in de gemeente Hellendoorn
 • Lid dagelijks bestuur vereniging WoON Twente

Mevrouw E.J. Bakelaar (Annelies)

Lid, op voordracht van de Ondernemingsraad. Tevens voorzitter Commissie Klant en Kwaliteit
+ Toon meer informatie

Hoofdfuncties:

 • Bestuurder Biblionet Drenthe

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Alfa-College
 • Lid Bestuur Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB)
 • Lid Bestuur Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen (SPN)

De heer M.L. El Hamdaoui (Mohamed)

Lid, tevens lid Commissie Audit en Risk
+ Toon meer informatie

Hoofdfunctie:

 • Directeur/bestuurder Bindkracht10

Nevenfunctie:

 • Lid Raad van Toezicht Livio

De heer B.G.M.O.T. van Raalte (Benyamin Gabriël)

Lid, tevens lid Commissie Klant en Kwaliteit
+ Toon meer informatie

Hoofdfunctie:

 • Directeur Mens & Ontwikkeling bij Stichting Pantar

Nevenfunctie:

 • Lid benoemingsadviescommissie Amnesty International Nederland
 • Lid Commissie Diversiteit & Inclusie D66
 • Programmamanager Leergang Sociaal Ondernemen Universiteit Utrecht
 • Eigenaar van Tjeerd Interim Management & Coaching

De heer H.H. Soepenberg (Herman)

Lid, tevens voorzitter Commissie Audit en Risk
+ Toon meer informatie

Hoofdfunctie:

 • Lid van het College van Bestuur van Symbio, toekomstgericht onderwijs en opvang

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid Convent-PO

Contact

Contact via bestuursondersteuner; Hendrien Fiks
(06) 81362712 of h.fiks@travers.nl

Rooster van aftreden

Op grond van het reglement Raad van Toezicht is er een rooster van aftreden opgesteld, waarbij een lid van de Raad van Toezicht zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het rooster is zodanig opgesteld dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Een aftredend lid kan nog eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

 • De heer W. Versteeg (1974)
  Datum aftreden: 1 september 2024
  Hernoembaar: Nee
 • Mevrouw M.H. Koster – Wentink (1974)
  Datum aftreden: 17 mei 2025
  Hernoembaar: Nee
 • Mevrouw E.J. Bakelaar (1972)
  Datum aftreden: 1 september 2027
  Hernoembaar: Ja
 • De heer M.L. El Hamdaoui (1974)
  Datum aftreden: 1 september 2027
  Hernoembaar: Ja
 • De heer G.J. van Raalte (1979)
  Datum aftreden: 1 september 2027
  Hernoembaar: Ja
 • De heer H.H. Soepenberg (1969)
  Datum aftreden: 1 september 2027
  Hernoembaar: Ja

Reglement

Travers heeft de uitgangspunten voor goed toezicht uitgewerkt in een reglement Raad van Toezicht.

Reglement Raad van Toezicht

Governancecodes

Het bestuur en toezicht binnen Stichting Travers is ingericht op basis van de Governancecode voor Kinderopvang, de Governancecode voor Sociaal Werk en de Governancecode Cultuur.

Governancecode voor Kinderopvang
Governancecode voor Sociaal Werk
Governancecode voor Cultuur