Raad van Toezicht

Stichting Travers wordt bestuurd volgens het zogenoemde Raad van Toezichtmodel zoals beschreven in de Governancecode voor Kinderopvang en de Governancecode voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het toezicht is ingericht op basis van deze codes. Het toezicht op het bestuur van Travers wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 

Mevrouw M. Drijver (Margriet)

Voorzitter, tevens lid Remuneratiecommissie
+ Toon meer informatie

Hoofdfuncties:

 • Ondernemer (advisering en toezicht)

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies Mainplus BV
 • Lid Bestuur Stichting Geopark de Hondsrug
 • Lid Bestuur Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
 • Visitor Stichting Raeflex
 • Lid Monitoringcommissie Goed Bestuur MBO

De heer E. ter Burg (Edwin)

Lid, op voordracht van de Ondernemingsraad. Tevens lid Commissie Audit & Risk
+ Toon meer informatie

Hoofdfuncties:

 • Ondernemer (diverse participaties in, of betrokkenheid bij, organisaties in het private domein)
 • Programma manager Trade-Office (Programma Internationalisering Kennispoort Regio Zwolle) / International Business Coach

Nevenfuncties:

 • Lid Bestuur 'Vrienden van Hospice Zwolle'
 • Voorzitter SEZ (Stichting Evenementen Zwolle) (o.a. Sinterklaasintocht Zwolle)

Mevrouw A.G. van Kalsbeek (Aukje)

Lid, tevens voorzitter Remuneratiecommissie en lid Commissie Klant en Kwaliteit
+ Toon meer informatie

Hoofdfuncties:

 • Ondernemer (transitie en interim bestuurder, directeur en adviseur)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Stichting Hospice Zwolle
 • Lid Raad van Toezicht De Noorderbrug

De heer W. Versteeg (Wouter)

Lid, tevens voorzitter Commissie Audit en Risk
+ Toon meer informatie

Hoofdfunctie:

 • Directeur bedrijfsvoering ZorgAccent

Nevenfunctie:

 • Lid van de Raad van Commissarissen bij Almelose Woningstichting (AWS) Beter Wonen

Mevrouw M.H. Koster - Wentink (Mirjam)

Lid, tevens voorzitter Commissie Klant en Kwaliteit
+ Toon meer informatie

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter college van bestuur Graafschap College

Contact

Contact via Bestuurssecretariaat; Simone Meiberg
(038) 7508367 of s.meiberg@travers.nl

Rooster van aftreden

Op grond van het reglement Raad van Toezicht is er een rooster van aftreden opgesteld, waarbij een lid van de Raad van Toezicht zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het rooster is zodanig opgesteld dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Een aftredend lid kan nog eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

 • Mevrouw M. Drijver (1946), voorzitter
  Datum aftreden: 1 december 2019
  Hernoembaar: Ja
 • De heer E. ter Burg (1973)
  Datum aftreden: 1 september 2019
  Hernoembaar: Ja
 • De heer W. Versteeg (1974)
  Datum aftreden: 1 september 2020
  Hernoembaar: Ja
 • Mevrouw M.H. Koster – Wentink (1974)
  Datum aftreden: 17 mei 2021
  Hernoembaar: Ja
 • Mevrouw A.G. van Kalsbeek (1959)
  Datum aftreden: 1 april 2022
  Hernoembaar: Ja

 

Reglement

Travers heeft de uitgangspunten voor goed toezicht uitgewerkt in een reglement Raad van Toezicht.

Reglement Raad van Toezicht

Governancecodes

Het bestuur en toezicht binnen Stichting Travers is ingericht op basis van de Governancecode voor Kinderopvang en de Governancecode voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Governancecode voor Kinderopvang
Governancecode voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening