Ondernemingsraad

Medezeggenschap is de uitoefening van het fundamentele recht van de mens om besluiten die (ook) hemzelf betreffen te beïnvloeden. Binnen Travers optimaliseert medezeggenschap het functioneren van de onderneming en de kwaliteit van de besluitvorming. Binnen Travers komt medezeggenschap het meest direct tot uitdrukking in rechtstreekse betrokkenheid van de werknemer in de besluitvorming. De Ondernemingsraad van Travers ontleent zijn bestaansrecht niet aan een besluit van de bestuurder, maar aan de wet. Zeggenschap en medezeggenschap hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan, elk vanuit een zelfstandige positie en verantwoordelijkheid.

‘De medezeggenschap is van de organisatie en de ondernemingsraad organiseert de medezeggenschap’

Hiermee willen we tot uiting brengen dat de medezeggenschap een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering.

Ledenlijst

De Ondernemingsraad van Travers wordt gevormd door de volgende personen:

  • Ferry Hupse (vicevoorzitter)
  • Harma van Teeffelen
  • Jan-Willem Bekhuis
  • Jill Ignatius (voorzitter)
  • Marion Remer
  • Marjan Hulsebos (ambtelijk secretaris)
  • Marrinda Mensink
  • Sandra van der Velden (vicevoorzitter)
  • Tamara Rossingh
  • Patricia Korenromp

Wilt u in contact komen met de OR? Mail dan naar or@travers.nl