ANBI-status

De volgende stichtingen binnen Travers zijn door de Belastingdienst aangewezen als ANBI-stichtingen (algemeen nut beogende instelling):

Stichting Travers
RSIN: 8041.74.015
KvK: 05058881

Stichting Travers Welzijn
RSIN: 8037.20.464
KvK: 41025128

Stichting Travers Fonds
RSIN: 8191.24.096
KvK: 08172075

Stichting Stad & Cultuur
RSIN: 8046.36.758
KvK: 05058882

Stichting Doomijn Peuterspeelzalen
ANBI status vervallen per 01-10-2021

RSIN: 8534.38.511
KvK: 59356782

Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!
RSIN: 0059.56.547
KvK: 41022088

Doelstelling van de organisatie

Stichting Travers heeft als doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken door burgers, alsmede het (doen) bevorderen van de professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de meest ruime zin van het woord.

De doelstelling van de organisatie is vastgelegd in de statuten:
Statuten Stichting Travers
Statuten Stichting Travers Welzijn
Statuten Stichting Travers Fonds
Statuten Stichting Stad & Cultuur
Statuten Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Beleidsplan

Op de pagina over onze koers en ambitie leest u hierover meer.

Bestuur

De Raad van Bestuur van Stichting Travers wordt gevormd door de heer J.M.J. Timmerman en mevrouw E.I.M. Rooijers. Het toezicht op het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
Stichting Travers is de bestuurder van alle overige stichtingen binnen de Travers-groep.

Zie Bestuur en directie
Zie Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

Bestuur
De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de leden van de Raad van Toezicht recht op vacatiegeld en een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte onkosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en is conform de voor de sector gebruikelijke richtlijnen en zal bovendien passend zijn.

Directie en Personeel
Binnen de groep Travers zijn zowel de cao Sociaal Werk als de cao Kinderopvang van toepassing afhankelijk van de sector waarvoor het betreffende personeelslid werkzaam is. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

In de jaarverslagen van de stichtingen is een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgenomen en een financiële verantwoording.

Jaardocumenten

Jaarverslagen Stichting Travers

Jaarverslagen Stichting Travers Welzijn

Jaarverslagen Stichting Travers Fonds

Jaarverslagen Stichting Stad & Cultuur

Jaarverslagen Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!