Centrale Cliëntenraad Doomijn

De Centrale Cliëntenraad stelt zich ten doel te participeren in het algemene beleid van de kinderopvangorganisatie door een goede invulling te geven aan de door de verschillende oudercommissies gemachtigde onderwerpen om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren.

Ledenlijst

De Centrale Clientenraad (CCR) van Doomijn wordt gevormd door de volgende personen:

  • Amanda van Dijk
  • Erwin Veneklaas Slots
  • Karen Olthoff
  • Mariël Poel
  • Marlies van Oosten
  • Martine Maris
  • Sherill Wels
  • Willeke Brand
  • Mieke Hoek – van Dijk

Wanneer u in contact wilt komen met de CCR, dan kunt u de contactgegevens opvragen bij het directiesecretariaat van Doomijn via (038) 7508322 of f.schipper@doomijn.nl.