Centrale Cliëntenraad Doomijn

De Centrale Cliëntenraad stelt zich ten doel te participeren in het algemene beleid van de kinderopvangorganisatie door een goede invulling te geven aan de door de verschillende oudercommissies gemachtigde onderwerpen om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren.

Ledenlijst

De Centrale Clientenraad (CCR) van Doomijn wordt gevormd door de volgende personen:

  • Mariël Poel (voorzitter)
  • Gijs Kroeze
  • Sherill Wels
  • Susan van Dijk
  • Judith Hempel
  • Ruben van den Berg
  • Inge Vreeswijk
  • Susanne Zanen – Roosink
  • Nienke Laan
  • Anne Viel

Wanneer u in contact wilt komen met de CCR, dan kunt u de contactgegevens opvragen bij het directiesecretariaat van Doomijn via (06) 14735672 of directieondersteuner@doomijn.nl.