Centrale Cliëntenraad Doomijn

De Centrale Cliëntenraad stelt zich ten doel te participeren in het algemene beleid van de kinderopvangorganisatie door een goede invulling te geven aan de door de verschillende oudercommissies gemachtigde onderwerpen om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren.

Ledenlijst

De Centrale Clientenraad (CCR) van Doomijn wordt gevormd door de volgende personen:

  • Gijs Kroeze (voorzitter)
  • Suzan van Dijk
  • Peter Gerrits
  • Linda Mara Magereij
  • Suzanne Zanen-Roosink
  • Mirian Bos
  • Judith Hempel

Contact met de CCR via Manuella Rubingh, managementassistente Doomijn (m.rubingh@doomijn.nl).