Dichtbij, altijd in de buurt


Travers werkt aan leefbare buurten en vitale, veilige wijken. Als maatschappelijke onderneming staan wij dicht bij de mensen. We maken verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, welzijnswerk, cultuur, sport en zorg.

Travers verbindt mensen en vergroot, met haar activiteiten, de kracht van het samenleven binnen de wijken.

Doomijn, Travers Welzijn, ZwolleDoet! en Hedon geven elk op hun eigen wijze invulling aan onze missie. Samen zijn wij Travers.