Het DNA van Travers

Onze kernwaarden zitten diepgeworteld en wijdvertakt in onze organisatie. Ze vormen een vruchtbare voedingsbodem voor onze identiteit, onze doelen en voor de manier waarop wij werken. Het zijn de waarden waar wij zowel onszelf als elkaar op aanspreken en in vertrouwen.

Bron van groei

Alles wat aandacht krijgt groeit.
Als groei de ruimte krijgt dan is er beweging en ontwikkeling. Travers faciliteert dit proces. Voor klanten en burgers. Maar ook voor haar medewerkers. En voor haar partners.

Verbindend

Travers gelooft in de kracht van samen.
Mensen met elkaar verbinden maakt de samenleving sterker.

Onderscheidend

Travers medewerkers tonen enthousiasme en lef.
Zij zijn een beetje eigenzinnig en zeker vernieuwend. Daarin onderscheiden zij zich.
De kernwaarden zijn diepgeworteld in de organisatie. Zij verbinden de medewerkers. En zij vormen de vruchtbare voedingsbodem voor onze ontwikkeling en groei.
Onze kernwaarden zijn de herkenbare kwaliteiten van waaruit wij werken en waarop wij elkaar aanspreken.