Voor groei. Voor mensen

Groei en ontwikkeling zitten in onze genen. Ze vormen ons bestaansrecht. Travers wil immers een bron van groei zijn, voor de samenleving en zéker ook voor onze medewerkers. Daar werken we samen aan. Vanuit zelfbewustzijn, eigen drijfveren en het besef dat ontwikkeling een doorlopend proces is. Daarom is er de Travers Academie.

Elke dag zetten onze medewerkers hun talenten en eigenheid in om elkaar en onze omgeving te versterken. Om dit ongeremd en onbegrensd te kunnen doen, blijven we onze kennis en vaardigheden continu ontwikkelen. Onze Travers Academie houdt ons in beweging. Zowel individueel als gezamenlijk.

Leren is groeien

De Travers Academie is een belangrijk onderdeel van onze ambitie. In de snel veranderende samenleving is het belangrijk om mee te groeien. Onze vakmensen hebben de ambitie om bij de besten op hun vakgebied te horen. Zij zijn overtuigd van de kracht van samenwerken. Zij tonen ondernemerschap en lef. Elke dag zetten onze medewerkers hun talenten in. Daarom hebben zij brandstof nodig in de vorm van de Travers Academie. Travers medewerkers zijn bevlogen mensen. Vitaal en gelukkig. De Academie helpt om dit in stand te houden.